kort

Black jack

Spelregler black jackMålet i blackjack är att dra kort som tillsammans ger poängsumman 21 eller så nära som möjligt utan att överskrida 21. En hand vars poäng överstiger 21 har spruckit, och förlorar omedelbart. Är spelarens poängsumma närmare 21 än bankens vinner spelaren lika mycket som han eller hon har satsat, utom när spelaren har blackjack, som ger 1 1/2 gånger insatsen. Om dina två första kort är ett ess och 10, har du en blackjack-hand eller en "naturlig" 21! Blackjack slår alla kort, som först med ett tredje eller fler kort blir 21. Alla "bildkort" räknas som 10, kort mellan 2 och 10 har det värde som står på dem. Ett ess räknas som 1 eller 11. Efter att du fått de två första korten, har du i princip två möjligheter - om du inte fått en blackjack: 1. DRA (Hit) för att få ytterligare ett kort. 2. STOPP (Stand) Inga fler kort Observera Banken måste dra kort, så länge tills minst ett värde på 17 är uppnått. Vid 17 eller mer får inga fler kort tas. Ytterligare spelmöjligheter i Blackjack Dela (Split) Om du har två kort med samma värde på handen, så kan du dela din hand. Den ursprungliga insatsen sätts på den ena handen och för den andra handen görs en insats till samma värde. Men om du delar två ess, fås bara ytterligare ett kort till varje hand. Om du delar två ess och summan på dina kort blir 21, gäller detta inte som blackjack, utan endast som 21. Det går inte att dela en hand mer än en gång. Fördubbla (Double) Man kan fördubbla vid de första två korten, om du inte har en blackjack. Görs detta, fås bara ytterligare ett kort. Den första insatsen måste fördubblas. Försäkring (Insurance) Om bankens upplagda kort är ett ess, kan en en sidoinsats göras, som kallas för försäkring. Om detta görs, satsar man än en gång (hälften av den första insatsen), på att dealerns dolda kort är 10. Är detta fallet, betalas 2:1 av "Insurance"-vadet ut och det första vadet räknas som förlorat, eftersom du slogs av bankens blackjack. Om banken inte har någon naturlig blackjack, förloras "Insurance"-vadet och given spelas klart som vanligt.Även vid vadslagning kan man spela mot andra spelare:
Hos betfair kan du spela mot andra spelare och inte mot en vadslagningsfirma eller casino.

casino